Historien og omgivelserne

Augustiana holder til i de smukke palæer ved Augustenborg Slot.
Det hvide og det røde palæ anvendes til skiftende kunstudstillinger, og skulpturparken er placeret i den omkringliggende park ned mod Augustenborg Fjord.

Augustenborg Slot er opført i 1770 – 76 i senbarokstil og er opkaldt efter hertuginde Augusta. Slottet har igen givet navn til hertugslægten, der ejede området i flere hundrede år.

Hertug Christian August II. af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg var det sidste medlem af hertugslægten, der beboede slottet. Han tog aktiv del i Treårskrigen på Slesvig-Holstenernes side mod Danmark, og den danske hær beslaglagde slottet under krigen. Efter 1864 blev slottet underlagt den prøjsiske stat og brugt til kvindeseminarium.

I 1932 blev Augustenborg Slot taget i brug som sindssygehospital, og senere som psykiatrisk sygehus. Lokalerne er i dag til salg. Dog er slotskapellet, der fungerer som sognekirke for Augustenborg, åbent for alle. Det samme gælder slotsparken og gårdspladsen. Et lille museum i den venstre avlslænge beskriver slottet og dets historie.