Siden er under opdatering. 

Aktuel udstilling - Augustiana - Det hvide Palæ

Efterårsudstillingen 2018

Augustiana præsenterer: FYNBOERNE KOMMER

Åbningstale ved tidligere borgmester og formand for Sønderborg Kommunes Kunstfond A.P.hansen.

Musikalsk underholdning ved Nikolai Uromov

 
Titlen lyder skræmmende, som advarsel om at en flok fynske vikinger vil invadere Als.
 
Fynsk kunstnere var i magtterminologiens sprog en helt dominerende magtfaktor og elite i dansk kulturliv omkring 1900-tallet med Johs. V. Jensen som jysk sprechstallmeister.
 
Fynboerne – eller som symbolisterne (ægteparret Sloth Møller, m. Fl.) foragteligt kaldte dem: Træskomalerne  blev et energicentrum i dansk kunstliv med Kerteminde (Johannes Larsens hjem) som åndelig hovedstad.
 
     
 
Symbolisterne blev groft sagt udsultet af dansk kunstneres selvforherligende, impressionistiske konsensus-forståelse, der stort set udelukkede de intellektuelles trang til at opdrage og mene noget med deres kunst i klassisk forstand. Ikke noget nyt fænomen i den kulturelle andedam Danmark.
 
 
 
Svaner som ægteparret Slot Møller, Tegner, Ejnar Nielsen, med flere åndsaristokrater, blev hånet i samtiden af udendørskunstnerne, der ville skildre det fynske bondelandskab. Der var ikke plads til symbolske opdragende krav i dansk åndsliv. Den ydmyge skildring af naturen og hverdagslivet på landet, udtrykte ikke gammel, gotisk hjernespind, men var et sandt og friskt øjebliksbillede uden dybsindige og litterære refleksioner.
 
 
 
Udstillingen FYNBOERNE KOMMER af nutidig kunst, hvor kriteriet er, at man skal være bosat, virke på Fyn og selvfølgelig vise en kunstnerisk, stærk personlighed, har ikke noget manifest udtryk.
 
Udstillingen er et multikulturelt udtryk af personligt udviklet individualisme. En broget buket, der udstiller maleri, skulpturer og grafik.
 
     
 
Deltagende kunstnere:
IB AGGER
NANNA AGGER
SONIA BRANDES
ALFIO BONANNO
BO THOBO CARSLEN
P. O. HANSEN
JAN JENSEN
NIELS ERIK SKOVBALLE
GERT RUNE SUNDIEN (mindeophængning)
SØREN SØNDERGAARD
BIRGITTE THORLACIUS
SØREN WEST 

*

Fernisering: lørdag den 06.10.2018 kl. 14:00.

Åbningstale: ved tidligere borgmester og formand for Sønderborg Kommunes Kunstfond A.P.hansen.

Musikalsk underholdning: ved Nikolai Uromov

Åbningstider herefter: fredag-lørdag-søndag fra klokken 12:00-16:00

Entré: Gratis entré

Udstillingsperiode: 05.07.2018 til 09.12.2018

Skulpturparken: åben hele døgnet  gratis adgang.

 


 

Kommende udstilling: 

Kinesisk Nytår - Hundens år

Hold øje med denne side, idet den vil blive løbende opdateret i forbindelse med Kinesist Nytår 2018: 

Skulpturparken:  åben hele døgnet - gratis adgang.

 

Augustiana og Galleri Nørballe

ønsker hermed alle en rigtig glædelig jul og et fantastisk, nyt år.

 


 

Augustiana: ligger direkte ned til Augustenborg Fjord. Tag badetøjet med om sommeren og hop i vandet ved den lille, fredede badeanstalt.

Ret til ændringer forbeholdes.

 

Alle de udstillede skulpturer, billeder og andre kunstværker - er til salg. 

  


 Siden er under opdatering.
 

 

Aktuel udstilling - Augustiana Det Røde Palæ

 

 

 

Danfoss Kunstforening holder påskeudstilling 

Danfoss Kunstforening udstiller i samarbejde med Gallerie-Rasmus, Odense, værker af bl.a. Troels Trier, Artigasplanas, Pere Sala, Marianne Christoffersen og Anne Brerot.

  *  

   

   

Kom og se med!

 *

Fernisering: Skærtorsdag 18.04.2019 kl. 11:30.

Åbningstider: Alle dage fra 11:00 - 17:00

Entré: Gratis entré.

Udstillingsperiode: 18.04.2019 til 22.04.2019

 *

 

Alle de udstillede skulpturer, billeder og andre kunstværker - er til salg.

 


 

Augustiana og Galleri Nørballe ønsker hermed alle en rigtig god jul og et fantastisk, nyt år.

 


 *

Augustiana: ligger direkte ned til Augustenborg Fjord. Tag badetøjet med om sommeren og hop i vandet ved den lille, fredede badeanstalt.

Ret til ændringer forbeholdes.

 

Alle de udstillede skulpturer, billeder og andre kunstværker - er til salg.

 

 

*

 

Der er for tiden ingen udstilling i Det røde Palæ. 

 


Die Seite wird später aktualisiert

 Nächste Ausstellung - Augustiana

Galerie Nörballe - Die Weiße Palae

 

 

Herbstausstellung 2018

Augustiana präsentiert: FYNBOERNE KOMMER

Eröffnungsrede: von ehemaligen Bürgermeister und Vorsitzenden der Städtischen Kunststiftung Sonderburg (Sønderborg Kommunes Kunstfond) A.P. Hansen.

Musikalisches Unterhaltung: Nikolai Uromov

 
Der Titel klingt beängstigend – als Warnung, dass ein Haufen Fünen Wikinger in Als einfallen wird............... aber ganz ruhig.
 
Im Folgenden sind verschiedene Arbeiten aus der Ausstellung zu sehen:
 
   
 
*
    
 
Die Ausstellung ist ein multikultureller Ausdruck eines persönlich entwickelten Individualismus. Ein bunter Strauss  ß mit Gemälden, Skulpturen und Grafiken.
 
 
 
 
 
*
Teilnehmende Künstler:
 
IB AGGER
NANNA AGGER
SONIA BRANDES
ALFIO BONANNO
BO THOBO CARSLEN
P. O. HANSEN
JAN JENSEN
NIELS ERIK SKOVBALLE
GERT RUNE SUNDIEN
SØREN SØNDERGAARD
BIRGITTE THORLACIUS
SØREN WEST 

*

Fernisage: Samstag 06.10.2018 um 14 Uhr.

Eröffnungsrede: Uromov von ehemaligen Bürgermeister und Vorsitzenden der Städtischen Kunststiftung Sonderburg (Sønderborg Kommunes Kunstfond) A.P. Hansen.

Musikalisches Unterhaltung: Nikolai Uromov

Öffnungszeiteten: Freitag + Samstag + Sonntag zwichen 12 und 16 Uhr

Eintritt: Frei

Ausstellungszeitraum: 06.10.2018 bis 09.12.2018

Skulpturenpark:  Immner geöffnet - freier Eintritt.

Änderungen vorbehalten

 

Augustianaliegt direkt am Augustenborg Fjord. Nehmen Sie Ihre Badesachen im Sommer mit, und springen Sie im Wasser an die kleinen Badeanstalt - die unter Denkmalschuts geschützt ist.

 

Alle ausgestellten Skulpturen, Bilder und andere Kunstwerke - steht zum Verkauf

 


  

Augustiana und Galleri Noerballe möchten hiermit allen

ein frohes Weinachtsfest und ein feines, neues Jahh wünchen.

 


 


 
 Die Seite wird aktualisiert

 

 

Aktuelle Ausstellung - Augustiana

 

Gallerie Nörballe - Die rote Palae

 

  

 

Danfoss Kunstverein zeigt Osterausstellung 

 

Danfoss Kunstverein stellt zusammen mit Gallerie-Rasmus, Odense, Kunstwerke von Troels Trier, Artigasplanas, Pere Sala, Marianne Christoffersen, Anne Brerot unter anderem aus.

  *  

   

   

Kommen Sie mit!

 *

 

 

Fernisage: Gründonnerstag 18.04.2019 um 11.30 Uhr

Öffnungszeiteten: Aller Tagen zwichen 11 und 17 Uhr

Eintritt: Frei

Ausstellungszeitraum:: 18.04.2019 til 22.04.2019

 

Änderungen vorbehalten

 

*

Augustiana: liegt direkt am Augustenborg Fjord. Nehmen Sie Ihre Badesachen im Sommer mit, und springen Sie im Wasser an die kleinen Badeanstalt - die unter Denkmalschuts geschützt ist.

 

Alle ausgestellten Skulpturen, Bilder und andere Kunstwerke - steht zum Verkauf

 

 

 

 

 

 

 

 

Es liegen noch keine Ausstellung in Der roten Palaßt.

 

Ongoing update

 

  Upcoming exhibition – Augustiana

Gallery Noerballe - The White Palace

 

Autumn exhibition 2018

Augustiana presents: FYNBOERNE KOMMER

Opening speech: by former mayor and chairman of the Municipal Art Foundation Sonderburg (Sønderborg Kommunes Kunstfond) A.P. Hansen 

Musical entertainment: Nikolai Uromo 

 
The title sounds scary - as a warning that a bunch of Funen Vikings in Als will come up with ............... but calm down.
 
 
In the following you can see different works from the exhibition:
 
   
 
*
 
   
 
*
 
   
 
The exhibition is a multicultural expression of a personally developed individualism. A colorful bouquet with paintings, sculptures and graphics.
 
 
 
*
Participating artists:
 
IB AGGER
NANNA AGGER
SONIA BRANDES
ALFIO BONANNO
BO THOBO CARSLEN
P. O. HANSEN
JAN JENSEN
NIELS ERIK SKOVBALLE
GERT RUNE SUNDIEN
SØREN SØNDERGAARD
BIRGITTE THORLACIUS
SØREN WEST 

*

Vernissage: Saturday 06.10.2018 at 2 p.m.

Opening speech: by former mayor and chairman of the Municipal Art Foundation Sonderburg (Sønderborg Kommunes Kunstfond) A.P. Hansen 

Musical entertainment: Nikolai Uromo 

Exhibition opening: Friday to Sunday 12 a.m to 4 p.m.

Exhibition duration: 06.10.2018 to 09.12.2018

Skulpture park: free entrance

*

All the exhibited sculptures, pictures and other works of art - is for sale! 

 

 


 

Augustiana and Gallery Noerballe

wishes everybode a Merry Christmas and a great, new year.

 

 


 

Exhibition opening: Sunday, January 22, 2017 at 2 p.m. - free entrance.

Opening hours: Wednesday to Sunday, between 12 p.m.. and 4 p.m.

Exhibition duration: 25.01.2017 to 26.03.2017

 

All the exhibited sculptures, pictures and other works of art - is for sale! 

 


  Ongoing update

 
Current exhibition – Augustiana
 
Gallery Noerballe - The Read Palace

 

 

Danfoss Art Association presents an Easter exhibit 

 

Danfoss Art Association presents together with Gallerie-Rasmus, Odense, works of art by Troels Trier, Artigasplanas, Pere Sala, Marianne Christoffersen and Anne Brerot among others.

  *  

   

   

Come and see!

 *

 

Vernissage: Maundy Thursday 18.04.2019 at 11.30 a.m.

Exhibition opening: All days from 11 a.m to 5 p.m.

Eintritt: Free entrance

Exhibition duration: 18.04.2019 to 22.04.2019.

Changes can occur. 

 

 


 

 

Augustiana and Gallery Noerballe

wishes everybode a Merry Christmas and a great, new year.

 


 

 

*

Augustiana: Located directly at the Augustenborg Fjord. Take your swimwear with you in the summer and jump into the water at the small, protected bathing house..

 *

All the exhibited sculptures, pictures and other works of art - is for sale! 

 

*

There is currently no exhibition in the Red Palace

 

Sommerexhibition 2018

Augustiana presents: MUSIK I DUET (Musik in Duet)

This time no less than five participating famous Danish artists: Flemming Quist Møller, Thomas Agergaard, Ole Fich, Lars Trier und Troels Trier.

 

 

Vernissage: Sonday 08.07.2018 at 2 p.m. Troels and Lars Trier takes part in a small concert. The same does Thomas, sometimes with Ole. So there will be music on Augustiana.

Exhibition opening: all days 11 a.m to 5 p.m.

Exhibition duration: 08.07.2018 to 09.09.2018

Skulpture park: free entrance

 

*

Augustiana: Located directly at the Augustenborg Fjord. Bring your swimwear with you in the summer and jump into the water at the small, protected bathing house.

Changes can occur.

 

All the exhibited sculptures, pictures and other works of art - is for sale! 

 For udstillingerne i palæerne betales en entre på dkr. 20,- / 3 Euro for personer over 17 år.Eventuelle ændringer kan ses i forbindelse med de løbende udstillinger.

 


SLETTET 06.12.2018

Guidede omvisninger 

Der er mulighed for at bestille en guidet omvisning i skulpturparken og indendørs i Palæet.

Det koster 50 kr. pr. deltager og varer godt en time.

Minimum 12 deltagere.

 

Bestil omvisning på telefon 

 


Kære besøgende

 

Sønderborg Kommune har i 2018 erhvervet Augustiana og har brugt året på at udvikle en fremtidig strategi for etablering og profilering af stedet.
 
Masterplanen for udviklingen af Augustiana Kunstpark blev godkendt i Sønderborg Byråd den 3. oktober 2018, og i de kommende år vil der blive arbejdet på at udmønte masterplanens ambitioner.
 
Det betyder samtidigt, at de to efterårsudstillinger Fynboerne kommer og Slægters Land i de to palæer, kunne afsluttes som planlagt den 09.12.2018. 
 
I forbindelse med ferniseringen til udstillingen Fynboerne kommer blev der sagt pænt farvel til gallerist Kim Nørballe, som ved årdsskiftet forlader Augustiana for at åbne et nyt galleri i det midt/nordjyske.
 
Vi siger tak til Kim Nørballe for hans store indsats og det mangeårige samarbejde.
 

*

I mellemtiden inviterer vi dig til at se med i vores helt nye, elektroniske udgave af Kultur-Tur i Sønderborg med tidligere borgmester og tidligere formand for Sønderborg Kommunes Kunstfond A.P. Hansen. Projektet blev offentliggjort i forbindelse med afskedsreceptionen for fondens medlemmer den 29. juni 2018.

I app-en har vi endvidere oversat de danske tekster til tysk og engelsk, så vores gæster fra ind- og udland også kan være med. Du kan se en lille film om hver eneste af de 25 seværdigheder på turen m.m. – og det er A.P selv, der fortæller. Rytterstatuen er desuden forsynet med mulighed for at vælge danske, tyske og engelske undertekster.

 

Scan QR-koden – eller klik på linket herunder:

 

 

Kultur-Tur i Sønderborg

 

Her har du den fysiske folder


 

Endvidere får du via app-en adgang til mange andre seværdigheder i Sønderborg Kommune:

 

Om andre skulpturer i Sønderborg Kommune 

 


Wood Sculpture – 2012-2018

 

 

 

I malerens fodspor

 

Gråsten-æblet 

 

Der Gravensteiner

 

The Gravensteiner

 

Alle disse pdf-filer kan downloades. 

 

Rigtig god fornøjelse – glædelig jul og godt nytår.