Et kunst- og kulturcentrum af høj klasse.

Augustiana er regionens kunstcenter og skulpturpark, og er ejet af Sønderborg Kommune. Augustiana benytter begge palæer ved Augustenborg Slot og er udstillingssted for nutidig billedkunst og skulpturer.

Augustiana er et samarbejde mellem Sønderborg Kommune, Sønderborg Kunstråd, NOrdArt med flere samt gallerist Kim Nørballe.

I selve Palæet er der skiftende udstillinger af nutidig billedkunst og mindre skulpturer af høj kvalitet.

I parken ved Palæet er der et stort antal skulpturer, som afspejler tre-fire generationer af billedhuggerkunst - fremover med hovedvægten lagt på den yngre generation.

Skulpturparken henvender sig til firmaer, kommuner og private, som kunne tænke sig at erhverve en skulptur, men også til kunstinteresserede, der bare ønsker oplevelsen af at gå omkring og se og røre ved de mange skulpturer af forskellige materialer, der er samlet på et sted.

I det ”Røde Palæ” er der ligeledes skiftende udstillere. Palæet vil blive ramme om symposier, møder og foredrag, og på sigt er det tanken at etablere værkstedsfaciliteter for kunstnere, som Augustiana samarbejder med.

Den enestående natur indgår i den samlede oplevelse, idet sjældne solitærtræer og buske er blotlagt, så de fremtræder som skulpturer i sig selv. 

Alle skulpturer
Alle Skulpturen
All the sculptures

Nogle skulpturerne er ikke længere til stede i parken. Der arbejdes imidlertid videre med opgaven.

*

Alle de udstillede skulpturer, billeder og øvrige kunstværker - er til salg!